ใครที่กำลังมองหาแพ็กเกจตรวจสุขภาพอยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน จะให้ไปตรวจแยกแต่ละรายการก็ไม่รู้ว่าต้องตรวจอะไรบ้าง ครอบคลุมรึเปล่า แถมยังแพงอีก มาค่ะเรามาดูแบบรวมแพ็กเกจที่ทางรพ.คิดมาให้แล้วดีกว่า บอกเลยว่าครบจบ ในแพ็กเดียว ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่ ตรวจกี่รายการบ้าง ตามไปดูได้เลย ReadAlert ทำตารางเปรียบเทียบมาให้แล้ว รับรองเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้แน่นอน

* แพ็กเกจที่นำมาเปรียบเทียบเป็นแพ็กเกจการตรวจสุขภาพครอบคลุมรายการพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งแต่ละรพ. มีจำนวนรายการที่ตรวจไม่เท่ากัน สามารถตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติมกับโรงพยาบาลที่สนใจได้เลย


เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาว่าจริงๆ แล้ว ร่างกายของเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้าง หรือมีความผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเรามองไม่เห็น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวางแผนป้องกันรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไม่ให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคนั่นเอง


จริงแล้วทุกคนควรตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ก็ตาม โดยคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งช่วงอายุของการตรวจสุขภาพไว้ 3 ช่วงอายุ ซึ่งแต่ละช่วงจะมีรายละเอียดการตรวจที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มแรก คือ กลุ่มเด็กและวัยรุ่น คือแรกเกิด-18 ปี กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 18-60 ปี และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพศชายและเพศหญิง ก็มีรายละเอียดการตรวจที่แตกต่างกันด้วย


โดยทั่วไปจะเป็น ‘การซักประวัติ’ ว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้าง คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคประจำตัวอะไรบ้าง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล และจะได้รู้ว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติม  ต่อมาเป็นการ ‘ตรวจร่างกายทั่วไป’ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจการได้ยิน ตรวจตา และตอบแบบประเมนสุขภาพ สุดท้ายเป็น ‘การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจห้องแล็บ’ มีตั้งแต่การเอกซเรย์ปอด  ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อดูว่าเรามีภาวะโลหิตจาง หรือมีความผิดปกติอื่นๆ หรือเปล่า ตรวจไขมันในเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อดูความเสี่ยงโรคเบาหวาน ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ตรวจระดับกรดยูริก เพื่อป้องกันโรคเกาต์ ตรวจการทำงานของไต ตับ ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเป็นต้น ซึ่งรายการการตรวจสุจภาพเหล่านี้โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จะจัดเป็นแพ็กเกจพื้นฐานให้เราเลือกอยู่แล้ว ว่าเพศนี้ อายุเท่านี้ ควรตรวจแพ็กเกจไหน จะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมจากในแพ็กเกจแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นกรณีๆ ไป